• Smartphone app - Cvičenie na správne dýchanie - Séria cvičení a video v mobilnej aplikácii
  • Smartphone app - Cvičenie na správne dýchanie - Séria cvičení a video v mobilnej aplikácii
  • Smartphone app - Cvičenie na správne dýchanie - Séria cvičení a video v mobilnej aplikácii

Smartphone app - Cvičenie na správne dýchanie

Séria cvičení a video v mobilnej aplikácii

client : Rozdychajto.sk / Chiesi Slovakia s.r.o.

https://www.rozdychajto.sk/novinka/mobilna-aplikacia-cvicenie-na-spravne-dychanie.html

Zjednodušené návody na sériu cvičení na správne dýchanie:
Nové: Video s cvičeniami
Nácvik správneho držania tela
Cvičenie na obnovu správneho dychového vzoru.
Cvičenia na posilnenie nádychových a výdychových svalov.
Cvičenie na zvýšenie kondície a posilňovanie:
- Horné končatiny
- Trup
- Dolné končatiny
- Chrbtica